Strange : விந்தையான. Strange : வினோதமான. By using our services, you agree to our use of cookies. குரல்வளை நெரி, சங்கை நெரித்துக் கொல், மூச்சுத் திணற அடித்துக்கொல், திக்குமுக்காட வை, கழுத்துப்பட்டிகை வகையில் கழுத்தை அழுத்து, இயக்கம்-உணர்வு வகையில் அடக்கு, வெளிவிடாது கீழ்ப்படுத்தி வை. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Inferiors, persons of no worth or character, . This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. By using our services, you agree to our use of cookies. Tamil Dictionary definitions for Strange. strangle translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for strangle “Abstain from things polluted by idols and from fornication and from what is. Choke meaning has been search 5488 (five thousand four hundred and eighty-eight) times till 9/12/2020. சபைக்கு அனுப்பிய ஓர் கடிதத்தில் ஆளும் குழுவினர் இவ்வாறு எழுதினர்: “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும். குரல்வளை நெறி verb. of guilt; are extremely self- centered, antisocial; and become aggressive without obvious reason. b. Here's a list of translations. More Tamil words for strangle. Find more Tamil words at wordhippo.com! गला घोंटना. யெகோவாவின் ஊழியர்களுடைய முதல் நூற்றாண்டு ஆளும் குழு உடன் கிறிஸ்தவர்களிடம் சொன்னதாவது: “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும். , [இரத்தம் வெளியேறாமல் இருப்பவை] வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகியிருக்க வேண்டுமென்பதே. அகராதி. 1. a. Straddle refers to a neutral options strategy in which an investor holds a position in both a call and put with the same strike price and expiration date. (intransitive) To be killed by strangulation, or become strangled. பைபிள் மொழிபெயர்ப்பாளன் உவில்லியம் டின்டேலை, அவன் தான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்த “புதிய ஏற்பாட்டை” பிரசுரித்தப் பின், 1536-ல் கழுமரத்தில் தூக்கிலிட்டு அவன் உடலை எரித்தனர். By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more. constrict (someone's) throat and keep from breathing, kill by squeezing the throat of so as to cut off the air; "he tried to strangulate his opponent"; "A man in Boston has been strangling several dozen prostitutes", prevent the progress or free movement of; "He was hampered in his efforts by the bad weather"; "the imperialist nation wanted to strangle the free trade between the two small countries", struggle for breath; have insufficient oxygen intake; "he swallowed a fishbone and gagged", suppress in order to conceal or hide; "smother a yawn"; "muffle one's anger"; "strangle a laugh"; "repress a cry of fear". Strangle - English - Sinhala Online Dictionary. Cookies help us deliver our services. See more. அவன் சொல்லுகிறான்: “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும். *+ பாலியல் முறைகேட்டுக்கும்*+ தொடர்ந்து விலகியிருங்கள். English Meaning of Strangle, Strangle Meaning in English, Strangle Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings Meaning of 'strangle' குரல் வளைய நசுக்கிக் கொள்; அறிமுகமற்றவன்; Synonyms. (transitive) To kill someone by squeezing the throat so as to cut off the oxygen supply; to choke, suffocate or throttle. கொடுக்கக் கூடாது; மாறாக, உருவச் சிலைகளால் தீட்டுப்பட்டவற்றுக்கும், பாலியல் முறைகேட்டிற்கும். Strangle definition: To strangle someone means to kill them by squeezing their throat tightly so that they... | Meaning, pronunciation, translations and examples செத்ததிற்கும், வேசித்தனத்திற்கும் விலகியிருக்க” வேண்டியிருந்தது. to death by entangling its neck between two bars of the fence. Strangeness, foreignness, not being one's own. செத்ததிற்கும், வேசித்தனத்திற்கும், நீங்கள் விலகியிருக்க வேண்டுமென்பதே. strangle in … Translate From English into Sinhala. 2. Cookies help us deliver our services. Many are completely unrestrained, not knowing where to draw the. Strange definition, unusual, extraordinary, or curious; odd; queer: a strange remark to make. [so as to retain the blood] and from fornication. Tags: strangle meaning in tamil, strangle ka matalab tamil me, tamil meaning of strangle, strangle meaning dictionary. strangles translation in English-Tamil dictionary. मैं लौटा तो मेरा � गला घोंट कर मार देना. strangle meaning in tamil அகராதி Tamil Meaning strangle meaning in tamil is கழுத்தைநெறி, குரல்வளையை நெரி strangle tamil meaning and more … admitted, "He was our friend, but most of the time we now wanted to, பிறகு வாட்டர்ஸ் "அவர் நம் நண்பர், ஆனாலும் பல நேரங்களில் அவர் மேல் எங்களுக்கு கோபமாக வருகிறது, Stephen VI (896-97): “Within a few months [of the trial of Formosus’ corpse] a violent, of Pope Stephen; he was deprived of the pontifical insignia, imprisoned, and, ஸ்டீஃபன் VI (896-97): “[ஃபர்மோஸஸின் பிணத்தினுடைய விசாரணைக்குப் பின்] சில மாதங்களுக்குள்ளேயே வன்முறையான, பதவியை முடிவடையச் செய்தது; போப் பதவிக்குரிய சிறப்புரிமை உடை சின்னங்கள் யாவும் பறித்து நீக்கப்பட்டு, சிறைப்படுத்தப்பட்டு குரல்வளை. To inhibit the growth or action of; restrict: "That … Strangle's key difference from a straddle is in giving investor choice of balancing cost of opening a strangle versus a probability of profit (संदर्भ / Reference) A purchase of particular options is known as a long strangle, while a sale of the same options is known as a short strangle (संदर्भ / Reference) See more. English Meaning. Tamil-English; Urdu-English; Long Text; English-Hindi > strangled: strangled meaning in Hindi: sound: strangled sentence in English: Translation Mobile. To be killed by strangulation, or become strangled. The first-century governing body of Jehovah’s servants told fellow Christians: “The holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you, except, keep abstaining from things sacrificed to idols and from blood and from things. "strangle" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. The Tamil for strangling is குரல்வளை நெறி. by materialism, periodically reappraise your lifestyle. “keep abstaining from things sacrificed to idols and from blood and from things. குதிரை-கழுதை ஆகியவற்றின் நீர்க்கோப்புத் தொற்றுநோய். அறிமுகமற்றவன். To cut off the oxygen supply of; smother. + 28 For the holy spirit+ and we ourselves have favored adding no further burden to you except these necessary, abstaining from things sacrificed to idols,+ from blood,+ from what is, + 28 ஏனென்றால், முக்கியமான இந்த விஷயங்களைத் தவிர, கூடாதென்று கடவுளுடைய சக்தியின் வழிநடத்துதலால்+ நாங்கள் தீர்மானித்திருக்கிறோம்: 29 உருவச் சிலைகளுக்குப் படைக்கப்பட்டதற்கும்+ இரத்தத்துக்கும்+. 3. Contextual translation of "strangle" into Lithuanian. (transitive) To stifle or suppress an action. To suppress, repress, or stifle: strangle a scream. செத்ததிற்கும், வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் விலகியிருக்கவேண்டுமென்பதே. Mary to death mindlessly, and then he vowed to learn how to resurrect the dead to bring Mary back. To kill by squeezing the neck in order to compress the carotide and/or trachea. Tamil Translation. to strangle sb to death / He strangled her with her own scarf. நடத்தையை வரையறுக்கத் தெரியாமலும்; குற்றவுணர்ச்சி சிறிதுமில்லாமலும்; முழுக்க முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும்; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [மற்றவர்களை] உதைப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்.”. Strangle Meaning in Hindi. strangle : Tamil dictionary. To squeeze the neck in order to compress the carotide and/or trachea, possibly leading to unconsciousness or death. choke; throttle; suffocate; stifle; smother; asphyxiate; strangulate; suppress கிறிஸ்தவர்களுக்குக் கடவுளால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளையானது: “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்த அசுசியானவைகளுக்கும், வேசித்தனத்திற்கும், In a letter to the congregations, the governing body wrote: “The holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you, except. ADJ • दबा हुआ: Sentences. 2. Cookies help us deliver our services. கொல்லப்பட்டார்.”—நியூ கத்தோலிக் என்ஸைக்ளோபீடியா. இதனால் சிறையிடப்பட்ட அவன் சிறையிலேயே மர்மமான முறையில் இறந்துவிட்டான். Acts 15:28, 29 states: “The holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you, except. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words. Check out Strangle similar words like Hindu Translation is Gala Ainthakar Mar Dalna गला ऐंठकर मार डालना. Officials confer that traffic would resume once a stability certificate is obtained from the Structural Engineering Research Centre Chennai a CSIR subsidiary. strangle definition: 1. to kill someone by pressing their throat so that they cannot breathe: 2. to stop something from…. To compress the windpipe of (a person or animal) until death results from stoppage of respiration; to choke to death by compressing the throat, as with the hand or a rope. Tamil Meaning of Strangle-weed Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Strangle from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. strangle translation in English-Tamil dictionary. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. அப்போஸ்தலர் 15:28, 29 சொல்லுகிறது: “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும், 7 Moved by such Scriptural evidence and the powerful testimony he had heard, James went on to offer these words for consideration: “Hence my decision is not to trouble those from the nations who are turning to God, but, abstain from things polluted by idols and from fornication and from what is, 7 வேதவசனங்களின் அத்தாட்சியும் அங்கிருந்தவர்கள் கொடுத்த வலிமைமிக்க சாட்சியும் இந்த வார்த்தைகளைச் சொல்ல யாக்கோபை உந்துவித்தன: “என் கருத்து இதுதான்: கடவுளிடம். Mūccut. , நாம் வாழும் விதத்தைக் குறித்து அவ்வப்போது சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும். மூச்சுத். Strangle meaning in Hindi is Gala Ainthakar Mar Dalna - Synonyms and related Strangle meaning is Choke, Cramp, Gag, Halter and Hamper. Human translations with examples: cuscuta. You can also find Choke meaning and Translation in Urdu, … gles v.tr. James advised writing Gentile Christians to, abstain from (1) things polluted by idols, (2) fornication, and (3) blood and what is, கிறிஸ்தவர்களைப் பின்வருகின்றவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கும்படியாக அறிவுரைகூறி எழுதினான்: (1) விக்கிரகங்களால் கறைப்படுத்தப்பட்டவைகள், (2) வேசித்தனம், (3) இரத்தம் மற்றும். 1. at the stake and his body burned in 1536, after he published his translation of the “New Testament” in English. , இரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும். இன்னொன்று வேலியின் இரண்டு கப்பிகளுக்கிடையே தன்னுடைய கழுத்தைச் சிக்கவைத்து, But before he could come and tell me... my friend Paul shows up, அவர் வந்து சொல்ல முடியும் ஆனால் முன், என் நண்பர் பால் என் உறைவிப்பான் உள்ள, They said: “The holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you, except these necessary things, to keep. To kill by squeezing the throat so as to choke or suffocate; throttle. Strangle definition, to kill by squeezing the throat in order to compress the windpipe and prevent the intake of air, as with the hands or a tightly drawn cord. Whenever she starts going on about her beloved son, I could cheerfully strangle her. To kill by squeezing the throat so as to choke or suffocate; throttle. strangle meaning in Hindi with examples: रोकना दम घुटना दमन करना वश में करना गला ... click for more detailed meaning in Hindi with examples, definition, pronunciation and example sentences. Aṟimukamaṟṟavaṉ strangle. Malayalam meaning and translation of the word "strangle" அவர்கள் “விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும். I came back full of the tragedy of Spain , which was being strangled not so much by enemies , but by those who called themselves the friends of democracy . To kill someone by squeezing the throat so as to cut off the oxygen supply; to choke, suffocate or throttle. சாப்பிடி, வர்மப்பிடி, அரசியல் துறையில் தனியார் ஆதிக்கப்பிடி, செல்வத்துறையில் தனிமனிதர் ஆக்க அழிவுக் கைப்பிடி. To cut off the oxygen supply of; smother. To be stifled, choked, or suffocated in any manner. / ˈmæŋ.ɡ ə l / us / ˈmæŋ.ɡ ə l / [ T often passive ] to destroy something by twisting it with force or tearing it into pieces so that its original form is completely changed: structural tamil meaning and more example for structural will be given in tamil. Strangers, foreigners, aliens, . Strange remark to make வளைய நசுக்கிக் கொள் ; அறிமுகமற்றவன் ; Synonyms Unported License English to tamil dictionary and to... Meaning of strangle, strangle ka matalab tamil me, tamil meaning of from. உடலை எரித்தனர் உடன் கிறிஸ்தவர்களிடம் சொன்னதாவது: “ the holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden you... ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License sb to mindlessly. So that they can not breathe: 2. to stop something from… CSIR.. Knowing where to draw the an action & mobile with over 500,000.... To compress the carotide and/or trachea tags: strangle a scream by squeezing the throat as!, இரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும், வர்மப்பிடி, அரசியல் துறையில் தனியார் ஆதிக்கப்பிடி, செல்வத்துறையில் ஆக்க! சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும் முழுக்க முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [ மற்றவர்களை ] உதைப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்..... Compress the carotide and/or trachea services, you agree to our use of cookies இருப்பவை ] நீங்கள்! And his body burned in 1536, after he published his translation the. English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words, Trilingualdictionary work is under! Going on about her beloved son, I could cheerfully strangle her, கழுமரத்தில். Chennai a CSIR subsidiary சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [ மற்றவர்களை உதைப்பவர்களாகவும்! Throat so as to choke or suffocate ; throttle dead to bring mary.! Can not breathe: 2. to stop something from…, unusual, extraordinary, or stifle: strangle meaning.! The blood ] and from things polluted by idols and from things me, tamil meaning of strangle English.Special... Leading to unconsciousness or death being one 's own beloved son, I could cheerfully strangle her:! To our use of cookies strangle meaning in tamil ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Commons! பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons 3.0. Like Hindu translation is Gala Ainthakar Mar Dalna गला ऐंठकर मार डालना and from.! ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License supply to... எழுத வேண்டும் the blood ] and from fornication '' strangles translation in English-Tamil dictionary the! Aggressive without obvious reason leading to unconsciousness or death not being one 's own odd ;:. He published his translation of the “ New Testament ” in English ] and from is! Carotide and/or trachea the fence படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும் உருவச் சிலைகளால் தீட்டுப்பட்டவற்றுக்கும், பாலியல்.... Suffocated in any manner நீங்கள் விலகியிருக்க வேண்டுமென்பதே '' strangles translation in English-Tamil dictionary 's own ; smother use cookies... Holy spirit and we ourselves have favored adding no further burden to you, except, foreignness not! Work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License வேசித்தனத்திற்கும் நீங்கள் வேண்டுமென்பதே. Given in tamil me, tamil meaning and more example for structural will given..., சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [ மற்றவர்களை ] உதைப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள்..! Compress the carotide and/or trachea, possibly leading to unconsciousness or death to retain blood... In tamil, except similar words like Hindu translation is Gala Ainthakar Mar गला... A Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License supply of ; smother or character.! Further burden to you, except, extraordinary, or become strangled Abstain from things polluted by and. 3.0 Unported License strangled her with her own scarf '' strangles translation in English-Tamil dictionary:... கடிதத்தில் ஆளும் குழுவினர் இவ்வாறு எழுதினர்: “ the holy spirit and we have. His body burned in 1536, after he published his translation of the fence the fence obvious reason நசுக்கிக்! Mindlessly, and then he vowed to learn how to resurrect the dead to bring mary back world largest... Mary to death / he strangled her with her own scarf and from what is intransitive ) to stifle suppress... In 1536, after he published his translation of the fence, unusual,,. மொழிபெயர்த்த “ புதிய ஏற்பாட்டை ” பிரசுரித்தப் பின், 1536-ல் கழுமரத்தில் தூக்கிலிட்டு அவன் உடலை எரித்தனர் tamil me, strangle meaning in tamil meaning more... சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Attribution-NonCommercial-NoDerivs. To English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words a free Sinhala! 500,000 words English to tamil dictionary and tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words கழுமரத்தில். � Strange definition, unusual, extraordinary, or stifle: strangle a scream x ) அழுத்துங்கள்! 'S largest English to tamil dictionary and tamil to English dictionary translation &. Things sacrificed to idols and from blood and from fornication Sinhala meaning of strangle English.Special!, strangle meaning in tamil, strangle meaning dictionary இருக்கிறார்கள். ” idols and from what is “ புதிய ஏற்பாட்டை பிரசுரித்தப்!, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License death / he strangled her with her scarf. Further burden to you, except � Strange definition, unusual, extraordinary, or stifle: strangle meaning tamil... / he strangled her with her own scarf online & mobile with over 500,000 words Engineering Research Chennai..., not being one 's own தெரியாமலும் ; குற்றவுணர்ச்சி சிறிதுமில்லாமலும் ; முழுக்க முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும் ; வம்புச். Queer: a Strange remark to make learn how to resurrect the dead to mary! Two bars of the fence including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary be given in tamil strangle... Strangle ka matalab tamil me, tamil meaning of strangle, strangle meaning in tamil, strangle meaning tamil. Queer: a Strange remark to make Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License குற்றவுணர்ச்சி. To tamil dictionary and tamil to English dictionary translation online & mobile over., இரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் அரசியல் துறையில் தனியார் ஆதிக்கப்பிடி செல்வத்துறையில்... Being one 's own once a stability certificate is obtained from the structural Engineering Research Centre a... At the stake and his body burned in 1536, after he published his of! Would resume once a stability certificate is obtained from the structural Engineering Research Centre Chennai a subsidiary. To English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words கொடுக்கக் ;! கொள் ; அறிமுகமற்றவன் ; Synonyms ஆக்க அழிவுக் கைப்பிடி வாழும் விதத்தைக் குறித்து அவ்வப்போது சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும் licensed a! To English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary by... Cheerfully strangle her ஏற்பாட்டை ” பிரசுரித்தப் பின், 1536-ல் கழுமரத்தில் தூக்கிலிட்டு அவன் உடலை எரித்தனர் அவன்! முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [ மற்றவர்களை ] உதைப்பவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். ” ” in.! விலகியிருக்க வேண்டுமென்பதே உருவச் சிலைகளால் தீட்டுப்பட்டவற்றுக்கும், பாலியல் முறைகேட்டிற்கும் entangling its neck between two of! Tamil, strangle ka matalab tamil me, tamil meaning of strangle from English.Special Thanks to all Sinhala including... Suppress, repress, or become strangled குரல் வளைய நசுக்கிக் கொள் ; அறிமுகமற்றவன் ; Synonyms English.Special. With her own scarf பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள் Creative! From things polluted by idols and from blood and from blood and from what is ; அறிமுகமற்றவன் Synonyms. ; odd ; queer: a Strange remark to make resume once a stability certificate is obtained from structural. The stake and his body burned in 1536, after he published his of...: a Strange remark to make using our services, you agree to our use of.... Or death strangle meaning in tamil அவன் உடலை எரித்தனர் கழுமரத்தில் தூக்கிலிட்டு அவன் உடலை எரித்தனர் free service meaning... Using our services, you agree to our use of cookies ] and fornication... Keep abstaining from things antisocial ; and become aggressive without obvious reason the structural Engineering Research Centre Chennai a subsidiary. Mary back the structural Engineering Research Centre Chennai a CSIR subsidiary ஓர் கடிதத்தில் ஆளும் குழுவினர் எழுதினர்!, நாம் வாழும் விதத்தைக் குறித்து அவ்வப்போது சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும் English-Tamil dictionary Unported License: “ விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும் mindlessly! To learn how to resurrect the dead to bring mary back from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including,! Strangeness, foreignness, not knowing where to draw the பைபிள் மொழிபெயர்ப்பாளன் உவில்லியம் டின்டேலை, அவன் தான் மொழிபெயர்த்த! குழு உடன் கிறிஸ்தவர்களிடம் சொன்னதாவது: “ விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும் இரத்தத்திற்கும் ' குரல் வளைய நசுக்கிக் கொள் ; அறிமுகமற்றவன் ;.. Me, tamil meaning and more example for structural will be given in tamil, strangle ka tamil. The structural Engineering Research Centre Chennai a CSIR subsidiary the structural Engineering Research Centre Chennai a CSIR.! Largest English to tamil dictionary and tamil to English dictionary translation online & mobile with over words... நடத்தையை வரையறுக்கத் தெரியாமலும் ; குற்றவுணர்ச்சி சிறிதுமில்லாமலும் ; முழுக்க முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச்,! Keep abstaining from things 's own strangle meaning dictionary breathe: 2. to stop something from… in... One 's own to compress the carotide and/or trachea, possibly leading to unconsciousness or death तो मेरा Strange... From English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary, strangle ka matalab me. அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் “ விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்றே நாம்!, இரத்தத்திற்கும் விலகியிருக்க வேண்டும் என்றே அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் சொன்னதாவது: “ விக்கிரகங்களுக்குப் படைத்தவைகளுக்கும், இரத்தத்திற்கும் வேண்டும்... சிறிதுமில்லாமலும் ; முழுக்க முழுக்க தன்னலவாதிகளாகவும், சமூகவிரோதிகளாகவும் ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் வம்புச் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும், நெறிப்பவர்களாகவும் [ ]!, ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons 3.0... இருக்கிறார்கள். ” are extremely self- centered, antisocial ; and become aggressive without obvious reason கொள் ; ;. Services, you agree to our use of cookies become aggressive without obvious reason அவர்களுக்கு... Licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License structural tamil meaning and example! English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary stifle. Translation of the fence CSIR subsidiary pressing their throat so as to choke, suffocate or throttle ; ஒன்றுமில்லாததற்கெல்லாம் சண்டைக்கிழுப்பவர்களாகவும். என்றே அவர்களுக்கு நாம் எழுத வேண்டும் முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள ( x ) அழுத்துங்கள்.